Vážení členové,

občanské sdružení Rudná.net svolává na 5. 9. 2019 valné hromady.

Neuchylujeme se k tomu často a tak jich musíme zvládnout několik najednou.

Současně bychom valné hromady rádi využili k nalezení nových dobrovolníků, kteří by se starali o síť a věci s ní související. Potřebujeme najít nové aktivní členy, kteří si rozdělí práci, kterou dlouhodobě nikdo nestíhá.

Vzhledem ke zkušenostem s předchozími pokusy svoláváme řádnou valnou hromadu
za rok 2016 na 18:00 dne 5. 9. 2019 a náhradní valnou hromadu za rok 2016 na
18:15 dne 5. 9. 2019.

Dále svoláváme na 18:30 dne 5. 9. 2019 řádnou valnou hromadu za rok 2017 a na
18:45 náhradní valnou hromadu za rok 2017. Závěrem svoláváme na 19:05 dne
5. 9. 2019 řádnou valnou hromadu za rok 2018 a na 19:15 dne 5. 9. 2019 náhradní
valnou hromadu za rok 2018.


Program valné hromady za roky 2016 a 2017:

* volba zapisovatele
* zpráva o hospodaření
* schválení zprávy o hospodaření
* různé


Program valné hromady za rok 2018:

* volba zapisovatele
* zpráva o hospodaření
* schválení zprávy o hospodaření
* volba orgánů sdružení na další funkční období
* různé

Zvolili jsme tuto formu, máme zkušenosti, že uspořádat usnášení schopnou
valnou hromadu není možné a tak předem víme, že v daných termínech nebudou
řádné valné hromady usnášení schopné. Abychom se posunuli dále, svoláváme
rovnou i náhradní valné hromady. Pokud bychom svolávali náhradní valné hromady
na jiný den, nezúčastní se jich již téměř nikdo.

Pozvánku zveřejňujeme i na webu v článku Valné hromady 2016, 2017 a 2018.

Valná hromada se bude konat v Jinočanech v restauraci Mlýnský domov.

S pozdravem

Petr Střilka