Pravidlo první - vypni a zapni krabičku

Nejčastějším důvodem výpadku je zamrznutí klientského zařízení, např. v důsledku zakolísání napájení při zapnutí cirkulárky nebo svářečky. Jeho restart provedete odpojením od napájení na cca 30 sekund a znovuzapojením.